architeddu-sinis-sardegna

s'architeddu, nel sinis, in sardegna

s’architeddu, nel sinis, in sardegna